2020 рік
Звіт 1. Ф1_Баланс (звіт про фінансовий стан) file
Звіт 2. Ф2_Звіт про прибутки і збитки (у тисячах) file
Звіт 3. Ф3_Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) file
Звіт 4. Ф4_Звіт про власний капітал file
Звіт 5. Ф5_Примітки до річної звітності file
Звіт 6. Ф6_Додаток до приміток до річної фінансової звітності інформація за сегментами file
Звіт 7. Звіт Аудитора з річної фін звітності за 2020 р. file
Звіт 8. Звіт про управління за 2020р. file
2019 рік
Звіт 1. Ф1_Баланс (звіт про фінансовий стан) file
Звіт 2. Ф2_Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) file
Звіт 3. Ф3_Звіт про рух грошових коштів file
Звіт 4. Ф4_Звіт про власний капітал file
Звіт 5. Ф5_Примітки до річної фінансової звітності file
Звіт 6. Ф6_Додаток до приміток до річної фінансової звітності file
Звіт 7. Аудиторський звіт file